Ponad 35 lat pasji i doświadczenia

22 841 49 34

Puchar Polski AZS & Mistrzostwa Polski Instruktorów Windsurfingu PSW

ZAWIADOMIENIE O
PUCHARZE POLSKI AZS & MISTRZOSTWACH POLSKI INSTRUKTORÓW WINDSURFINGU

Komisja szkolenia Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu, ma zaszczyt zaprosić szanowne koleżanki oraz kolegów szkoleniowców na PUCHAR POLSKI AZS i XV MISTRZOSTWA POLSKI INSTRUKTORÓW!

Zawody odbędą się 10 września 2022, 11 września – termin rezerwowy na 4 Kempingu „Solar” w szkole windsurfingu DeSki na Półwyspie Helskim.

Zapisy odbywają się przez formularz:
https://bit.ly/3AUIUw1

Serdecznie zapraszamy!

W zależności od pogody rozegrane zostaną następujące konkurencje:
1. Technika
2. Race
3. Freestyle/dodatkowo

Data: 10-11 września 2022
Miejsce: Półwysep Helski Kemping Solar (woj. Pomorskie) Baza Windsurfingowa DeSki
Organizator: Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki
Kategorie:
– Overall (mężczyźni): race+technika
– Overall (kobiety): race+technika
– Freestyle (open)
– Technika (open)
– Race (mężczyźni)
– Race (kobiety)

*Kategoria open dla wszystkich instruktorów posiadających polskie uprawnienia do wykonywania zawodu i dla kadetów kursów instruktorskich w roku 2021

PROGRAM ZAWODÓW:

Sobota
8:30 – 10:00 –zapisy, uroczyste otwarcie Mistrzostw, skippers metting (obecność obowiązkowa)
10:30 – 20:00 – eliminacja RACE / technika / dekoracja Mistrzów

WPISOWE:

60 zł + 50 zł kaucja za numer startowy

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU MISTRZOSTW I EGZAMINOWANIA:

+48 601 158267 – Adam (Komisja Szkolenia)
Informacje na temat noclegu wypożyczenia sprzętu, itp:
tel. +48 693 334 060 – Baza DeSki (organizator)

ZAŁOŻENIA I CELE:

Zawody powinny stanowić element doskonalenia zawodowego szkoleniowców windsurfingu, ale również zawierać akcenty integracji i współpracy środowiska.

ORGANIZATOR:

WTS DeSki

www.deski.org
tel. +48 693 334 060 – Robert

TERMIN I MIEJSCE:

10 – 11 września 2022
Baza WTS DeSki
www.deski.org

KONKURENCJE:

 1. Racing
  Trasa i forma regat zależna od warunków panujących na akwenie:
  siła wiatru do 14 węzłów:
  Klasa monotypowa – deska monotypowa (zapewnia organizator), dowolna wielkość żagla do 5.5 m2
  -siła wiatru powyżej 20 węzłów, żagiel do 5.5 m2 i deska dowolna
  ostateczną decyzję co do formuły podejmuje Sędzia Główny w porozumieniu z Komisją Szkolenia
 2. Technika
  zwrot na wiatr (w zależności od warunków: wypornościowy lub ślizgowy)
  zwrot z wiatrem (w zależności od warunków: wypornościowy lub ślizgowy)
  Przypominamy, że wynik z techniki decyduje o uzyskaniu uprawnień instruktorskich dla absolwentów kursów w bieżącym sezonie
  Wynik od 7.0 → IS II
  Wynik od 6,0 → IS III
  Wynik poniżej 6,0 → sesja poprawkowa – obowiązkowe uczestnictwo w kursie doszkoleniowym
  O poziom II mogą się ubiegać osoby , które ukończyły kurs z wynikiem pozwalającym ubiegać się o dany poziom.
 3. Freestyle
  Formuła zależna od warunków:
  Słaby wiatr – Low wind freestyle (oceniany najlepszy manewr podczas 5 minutowego pokazu)
  Silny wiatr – skok (oceniany najlepszy manewr podczas 5 minutowego pokazu)
  *zapisy dodatkowe w biurze regat podczas skippers meetingu

ZASADY UCZESTNICTWA:

W zawodach mają prawo uczestniczyć instruktorzy PSW oraz absolwenci kursów instruktorskich organizowanych przez Licencjonowane Szkoły Windsurfingu . Do zawodów przystąpić mogą tylko w/w, posiadający AKTUALNE uprawnienia.
Uczestnicy zawodów dojeżdżają i mieszkają na własny koszt, startują na własne ryzyko.
Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać ubezpieczenia NW we własnym zakresie

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia w biurze zawodów:
~ nazwisko i imię
data i miejsce urodzenia
~ adres zamieszkania z kodem pocztowym
~ telefon i email kontaktowy
nazwa posiadanych kwalifikacji, miejsce i termin ich uzyskania !
Instruktorzy PSW podają numer legitymacji instruktorskiej.

PUNKTACJA:

Na program zawodów składa się dwubój
technika – 2 ewolucje – rezultatem jest suma pkt. uzyskanych za poszczególne ewolucje
racing – Punktacja wyścigu:
1 miejsce – 0,7 pkt., 2 miejsce – 2 pkt, 3 miejsce – 3 pkt.
Dodatkowe konkurencje:
MPI freestyle
freestyle – 5-o minutowy pokaz oceniany przez zawodników, którzy nie startują

NAGRODY:

Nagrody zależne są od uzyskania sponsoringu. Nagrody otrzymują zwycięzcy grup w końcowej klasyfikacji. Dodatkowo losowanie nagród spośród wszystkich uczestników.
Zwycięscy dwuboju w każdej kategorii (kobiety i mężczyźni) przysługuje tytuł Mistrza Polski Instruktorów danego roku.

SĘDZIOWANIE:

Sędzią Głównym MPI jest Kuba Kaczmarek

PROTESTY:

~ Protesty muszą być sygnalizowane natychmiast po zaistnieniu sytuacji protestowej oraz przy przekraczaniu linii mety.
Protesty należy zgłaszać Komisji Sędziowskiej na piśmie w ciągu 15 minut od momentu ukończenia danego wyścigu, wnosząc 

opłatę w wysokości 200 zł.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA:

Każdy startujący w regatach jest odpowiedzialny za stan techniczny swojego sprzętu windsurfingowego.
~ uczestnicy startują w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
~ w przypadku, gdy zawodnik naruszył prawo pierwszeństwa na wodzie zostanie zdyskwalifikowany w danym wyścigu.
~ w przypadku wiatru od 6B włącznie Sędzia Główny regat może nakazać używanie kamizelek asekuracyjnych.
~każdy uczestnik regat potrzebujący pomocy na wodzie zobowiązany jest do sygnalizowania tego ruchami kolistymi ramion.

PRZEPISY SPECJALNE:

~ w przypadku naruszenia kultury i ogólnie przyjętych zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie, każdy uczestnik może decyzją Sędziego Głównego zostać wykluczony z regat.
~ wszystkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny regat.
~ organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą się przytrafić osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

INNE:

Organizacja zawodów bazuje na pracy społecznej.
Zakwaterowanie Uczestnicy regat zapewniają sobie we własnym zakresie. prosimy o kontakt z organizatorem możliwość postawienia / kampera / auta na terenie szkoły
Komisja Szkolenia zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Podział konkurencji na poszczególne dni może się zmienić, w zależności od prognoz pogody.

KATEGORIA AKADEMICKA:

Uprawnieni do startu są studentki/studenci posiadający aktualną legitymację studencką.