Over 35 years of passion and experience

22 841 49 34
Projekt Statutu i Regulaminu

Projekt Statutu i Regulaminu

Zapraszamy do zapoznania się z projektem nowego Statutu Klubu WTS DeSki i Regulaminu Walnego Zebrania:

PROJEKT NOWEGO STATUTU KLUBU WTS DESKI
PROJEKT REGULAMINU WALNEGO ZEBRANIA