Over 35 years of passion and experience

22 841 49 34
Ważne informacje

Ważne informacje

UWAGA!
Niestety jutrzejszy (24.10) sobotni trening ogólnorozwojowy NIE odbędzie się! Na kolejny zapraszamy według planu: 7-go listopada.
Trening Szkółki Tenisowej odbywa się według planu.