Over 35 years of passion and experience

22 841 49 34

ZEBRANIE

Zarząd Warszawskiego Towarzystwa Sportowego DeSki informuje, że na posiedzeniu w dniu 9 marca 2022 r. podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Członków WTS DeSki. W/w zebranie odbędzie się w dniu 18 maja 2022 r. o godz. 17:00 w restauracji DeSki na terenie naszego ośrodka w Warszawie przy ul. Zaruskiego 8.

Wszystkim osobom zalegającym z płatnością składek członkowskich uprzejmie przypominamy o obowiązku ich uregulowania. Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w zebraniu wszystkich uprawnionych.

Zarząd WTS DeSki