Over 35 years of passion and experience

22 841 49 34
Złota Karta WTS DeSki

Złota Karta WTS DeSki

Regulamin klubowej Złotek Karty jest dostępny w zakładce O klubie oraz poniżej.

 1. Złotą Kartę WTS DeSki przyznaje Zarząd WTS DeSki.

 2. Złota Karta WTS DeSki jest własnością Klubu.

 3. Złota Karta WTS DeSki jest kartą imienną opatrzoną indywidualnym numerem.

 4. WTS DeSki zastrzega sobie prawo legitymowania posiadacza Złotej Karty WTS DeSki celem potwierdzenia zgodności tożsamości z danymi osobowymi zapisanymi na karcie.

 5. Przywileje (rabaty) wynikające z faktu posiadania Złotej Karty określa Regulamin Złotej Karty WTS DeSki.

 6. Złota Karta WTS DeSki upoważnia do korzystania z przywilejów wynikających z faktu jej posiadania tylko jej właściciela.

 7. Warunkiem skorzystania z przywilejów wynikających z faktu posiadania Złotej Karty WTS DeSki przez Członka Klubu jest niezaleganie przez niego z płatnościami za składki członkowskie.

 8. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Złotej Karty WTS DeSki, w celu wystawienia duplikatu, jej właściciel proszony jest o kontakt z biurem Klubu.

 9. Złota Karta WTS Deski jest ważna bezterminowo.

 10. WTS DeSki zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Złotej Karty WTS DeSki, jak również zmian poziomu rabatów gwarantowanych dla właścicieli Złotej Karty WTS DeSki. W przypadku zmiany Regulaminu posiadacze Złotej Karty zostaną o tym poinformowani poprzez ogłoszenie o zmianach na stronie www.deski.org. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez WTS Deski, jednakże nie krótszym niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

 11. Złota Karta WTS DeSki gwarantuje jej właścicielowi następujący poziom rabatów:

Ośrodek

Restauracja „Fest Port Czerniakowski”…10%

Korty tenisowe – karnety sezonowe…10%

Korty tenisowe – godziny indywidualne (rezerwacja tylko w dniu gry)…50%

Szkolenie tenisowe…10%

Korty do squasha – karnety sezonowe i wielogodzinne…10%

Korty do squasha – godziny indywidualne (rezerwacja tylko w dniu gry)…50%

Treningi narciarskie sobotnie…10%

Sala ogólnorozwojowa…bezpłatnie

Baza windsurfingowa

Szkolenie windsurfingowe i kitesurfingowego…10%

Wypożyczanie sprzętu windsurfingowego i kitesurfingowego…20%

Wynajęcie domku…20%

Obozy

Obozy narciarskie i snowboardowe…5%

Obozy tenisowe… 5%

Obozy winsurfingowe i kitesurfingowe…5%

Zawody narciarskie

Wpisowe…20%