Ponad 35 lat pasji i doświadczenia

deski warsaw players 22 841 49 34

O klubie

 • klub wts deski

Ponad 35 lat pasji i doświadczenia.

Ponad 35 lat pasji i doświadczenia. Pomysł założenia klubu sportowego zrodził się na początku lat 80-tych XX wieku w środowisku Akademickiego Klubu Narciarskiego Warszawa, w gronie działaczy, instruktorów narciarstwa, zawodników reprezentujących AKN i warszawskie uczelnie w zawodach akademickich.

Założyciele klubu postanowili wykorzystać swoje doświadczenie i stworzyć możliwości uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży, szczególnie narciarstwa, tenisa i windsurfingu. Formalności związane z założeniem WTS Deski trwały kilka lat i zakończyły się sukcesem na wiosnę 1986 roku.

Z pasją działamy już 35 lat. Cały czas się rozwijając i ulepszając naszą sportową ofertę.

Zarząd działa na rzecz WTS DeSki społecznie, nie ma stałych godzin urzędowania. Wybierany jest co cztery lata przez członków klubu. Posiedzenia odbywają się minimum raz w miesiącu.

Poza tym członkowie utrzymują ze sobą i z biurem klubu stały kontakt dzięki poczcie elektronicznej. Jeśli chcielibyście zwrócić się z jakąś sprawą do Zarządu najłatwiej jest napisać pismo i złożyć je w biurze lub wysłać e-mailem. Forma taka spotyka się z zarzutem biurokracji, ale jest to najpewniejsza droga. Poza tym można porozmawiać z naszymi władzami osobiście. Wszyscy są mocno zaangażowani w działalność sportową klubu, więc najłatwiej spotkać ich na kortach, podczas sobotnich treningów narciarzy, na obozach narciarskich, windsurfingowych i na zawodach

Zarząd WTS DeSki:

Piotr Szkiełkowski – Prezes
Kazimierz Łodziński – Wiceprezes
Marcin Bocian – Wiceprezes
Tomasz Fabisiewicz – Skarbnik
Bartosz Bisiński – Sekretarz
Jan Wojtiuk – Członek Zarządu
Filip Matejak – Członek Zarządu

Historia powstania Warszawskiego Towarzystwa Sportowego DeSki.

Pomysł założenia klubu sportowego zrodził się na początku lat 80-tych XX wieku w środowisku Akademickiego Klubu Narciarskiego Warszawa, w gronie działaczy, instruktorów narciarstwa, zawodników reprezentujących AKN i warszawskie uczelnie w zawodach akademickich.

Założyciele klubu postanowili wykorzystać swoje doświadczenie i stworzyć możliwości uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży, szczególnie narciarstwa, tenisa i windsurfingu. Formalności związane z założeniem WTS DeSki trwały kilka lat i zakończyły się sukcesem na wiosnę 1986 roku. Zgodnie ze statutem działalność klubu jest oparta na pracy społecznej jego członków.

W pierwszych latach działalności siedziba klubu mieściła się w Domu Kultury Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Żoliborzu, następnie w wynajętym lokalu przy ulicy Gdańskiej w Warszawie.

Od lata 1986 roku zorganizowana została sekcja tenisa ziemnego, zorganizowane były obozy żeglarskie i windsurfingowe. Od jesieni 1986 roku rozpoczęła swoją działalność sekcja narciarska.

Treningi narciarskie, przygotowanie do sezonu, odbywały się w Warszawie natomiast obozy szkoleniowe w zorganizowanej bazie w Koninkach k/Mszany Dolnej. Pomimo „trudności życiowych” tamtych lat DeSki rozwijały się od początku bardzo dynamicznie. W zajęciach szkoleniowych i obozach brało udział w ciągu roku przeszło trzy setki dzieci, młodzieży i dorosłych. Od początku lat 90-tych szkoleniowe obozy narciarskie organizowane są w Alpach. Zakres szkolenia jest bardzo szeroki, od początkujących do szkolenia zawodniczego i szkolenia instruktorów. Zawodnicy DeSek startują i zdobywają medale na zawodach krajowych i międzynarodowych, są członkami kadry Polski w różnych kategoriach wiekowych. Kilkudziesięciu wychowanków DeSek zdobyło uprawnienia instruktora narciarstwa PZN, niektórzy posiadają już uprawnienia międzynarodowe ISIA. Większość z nich pracuje w klubie szkoląc kolejne generacje warszawskich narciarzy.

Od 1989 roku Deski dysponują letnią bazą windsurfingową na Półwyspie Helskim, aktualnie na kempingu Solar, w której szkoli się w ciągu sezonu letniego około stu osób.

Od dwudziestu lat z całej działalności szkoleniowej klubu korzysta w ciągu roku kilkaset osób.

W 1990 roku siedziba klubu przeniosła się do ośrodka TKKF Horyzont na Cyplu Czerniakowskim. Tutaj też odbywały się zajęcia ogólnorozwojowe sekcji narciarskiej. Od końca 1989 roku na podstawie dekretu ośrodkiem zarządzała komisja likwidacyjna RSW Prasa-Książka_Ruch. W wyniku trójstronnej umowy pomiędzy RSW, władzami miasta i klubu, WTS DeSki w 1993 roku otrzymała teren po TKKF Horyzont, 16 tys. metrów kwadratowych w „wieczystą dzierżawę”. Na terenie klubu znajdował się budynek klubowy i zabudowania gospodarcze, wszystko w bardzo złym stanie technicznym, nieczynny basen do likwidacji i jeden ziemny kort tenisowy. Od samego początku gospodarowania w ośrodku DeSki systematycznie przeprowadzały remonty istniejących obiektów, szczególnie budynku klubowego w którym aktualnie mieści się kawiarnia-restauracja, biuro klubu, szatnie i serwis tenisowy. Zbudowane zostało sześć ziemnych kortów a wszystkie siedem pokryto powłoką balonową co umożliwiło całoroczną eksploatację kortów.

Bardzo dużo pracy zostało włożone w utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie ośrodka.

Taka infrastruktura umożliwiła szybki rozwój sekcji tenisowej w której jest miejsce dla graczy indywidualnych i zawodników trenujących we wszystkich kategoriach wiekowych.

DeSki są aktualnie jednym z czołowych klubów tenisowych w Polsce, lista osiągnięć sportowych reprezentantów DeSek jest długa i imponujaca.

Klub organizuje turnieje tenisowe od rangi klubowej do zawodowych turniejów międzynarodowych. Na terenie ośrodka DeSki organizują także imprezy sportowo-rekreacyjne, integracyjne dla różnych środowisk.

Dalszy rozwój DeSek i sprostanie nowym standardom, również tym jakie wyznaczyła nam UE wymagają od klubu działalności opartej na profesjonalizmie w sprawach zarządzania oraz prowadzonej działalności szkoleniowej i gospodarczej. Konieczne są nowe inwestycje. Analiza potrzeb, położenie terenu, warunki klimatyczne ukierunkowały inwestycje na:

budowę nowego budynku w którym będzie sześć kortów do squasha, zaplecze biurowe, sala do ćwiczeń, gabinet odnowy biologicznej, szatnie
budowę czterech kortów o nowoczesnej, syntetycznej nawierzchni i przykrycie ich stałą konstrukcją (hala).
W 2006 roku został przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs na zabudowę terenu DeSek, pracownia pod kierunkiem architekta Andrzeja Bulandy wykonała projekt i w marcu 2007 roku zostały złożone dokumenty o wydanie pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie budowy zaplanowane jest na wiosnę 2008 roku. Zakończenie inwestycji zależy od pozyskanych na ten cel środków finansowych.

A potem nastał czas wzmożonej i wytężonej pracy. Jej efektem było otrzymanie kredytu inwestycyjnego w Banku PKO BP oraz uznanie przez Ministerstwo Sportu budowy nowej czterokortowej hali tenisowej jako inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Kredyt inwestycyjny, dotacja z Ministerstwa Sportu i środki własne Stowarzyszenia pozwoliły zamknąć budżet inwestycji i dały zielone światło do rozpoczęcia budowy. Budowy, której podjęła się firma ROR Biuro Budowlane Panów Macieja Rzeczkowskiego i Sławomira Robińskiego. Z jakim efektem? Możecie ocenić sami.

Pierwszy etap, w skład którego wchodził nowy budynek klubowy z sześcioma najwyższej klasy kortami do squasha, dwoma salami do ćwiczeń ogólnorozwojowych, powierzchnią sklepową, nowymi szatniami i pomieszczeniami biurowymi, przestronnym holem, recepcją i pomieszczeniami technicznymi został oddany do użytku pod koniec sierpnia 2010 roku.

Drugi etap – zaawansowana technologicznie, czterokortowa hala tenisowa z twardą nawierzchnią Decoturf (taką samą jak na słynnych kortach Flusching Meadows w Nowym Yorku, na których rozgrywana jest jedna z lew Wielkiego Szlema) po wielu niemożliwych wcześniej do przewidzenia  „zwrotach akcji” zakończył się w marcu 2014 roku.

Tak oto to, co dla wielu wydawało się niemożliwe, ba, wręcz niewiarygodne, dzięki uporowi i tytanicznej pracy grupy osób stało się faktem. Możemy dzisiaj wszyscy szczycić się wspaniałym ośrodkiem z najwyższej jakości infrastrukturą sportową z czternastoma kortami do tenisa i squasha, sklepem sportowym firmy PM Sport z najlepszym sprzętem narciarskim Rossignol, Dynastar, Lange, Poc i in., siłownią PROS, serwisem narciarskim, pięknym ogrodem, na terenie którego odbywają się zajęcia sportowe i który upodobały sobie różne firmy do organizacji na nim swoich pikników rodzinnych, klimatyczną i bardzo smaczną restaurację DESKI, a przede wszystkim niezastąpioną atmosferą aktywności, kultury fizycznej i spokoju w samym centrum zatłoczonej Warszawy.

STATUT

Warszawskiego Towarzystwa Sportowego „DeSki” uchwalony 18.01.1998 r.

 zarejestrowany przez Sąd Rejestrowy 25.05.1998r.

– tekst jednolity z dnia 27.10.2015 r.

I. Nazwa, siedziba, teren działania, charakter prawny. 

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Warszawskie Towarzystwo Sportowe „DeSki”, w skrócie WTS DeSki i zwane jest w dalszej części statutu Towarzystwem.

§ 2.

Siedzibą Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.
Towarzystwo prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 3.

Towarzystwo jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§ 5.

Towarzystwo może używać godła, barw i znaku Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

§ 6.

Towarzystwo ma prawo być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji kierujących się w swojej działalności celami niesprzecznymi ze statutem Towarzystwa.

II. Cele i środki działania.

§ 7.

Celem Towarzystwa jest:

1.    popularyzowanie kultury fizycznej i sportu wśród swoich członków oraz innych osób zainteresowanych aktywnością sportową,

2.    rozwój i propagowanie sportu jako formy rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich integracja z osobami sprawnymi,

3.    kształtowanie postaw członków Towarzystwa w kierunku szlachetnego współzawodnictwa, szacunku dla partnerów i trudu rywalizacji.

Podstawowymi dyscyplinami rozwijanymi i propagowanymi przez Towarzystwo są: narciarstwo zjazdowe, snowboard, tenis ziemny, żeglarstwo deskowe, squash.

§ 8.

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:

1.    propaguje sport wśród społeczeństwa,

2.    organizuje zawody i imprezy sportowe,

3.    organizuje szkolenie w postaci kursów, treningów i obozów sportowych,

4.    prowadzi działalność socjalną polegającą na świadczeniu przez Towarzystwo usług na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,

5.    bierze udział w imprezach sportowych organizowanych przez władze sportowe i inne organizacje,

6.    nabywa i buduje obiekty, nabywa i gromadzi sprzęt przeznaczony do prowadzenia działalności statutowej,

7.    zarządza i administruje urządzeniami sportowymi, sprzętem i obiektami będącymi własnością Towarzystwa,

8.    współpracuje w zakresie rozwoju wychowania fizycznego i sportu z władzami państwowymi oraz samorządowymi,

9.    współdziała z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o pokrewnych celach,

10.  prowadzi dozwoloną przez właściwe przepisy działalność gospodarczą w zakresie niezbędnym do wspierania i realizacji celów statutowych,

11.  organizuje szkolenie dla osób niepełnosprawnych w postaci kursów, treningów i obozów sportowych,

12.  organizuje zawody i imprezy sportowe dla osób niepełnosprawnych oraz bierze udział w zawodach i imprezach sportowych dla osób niepełnosprawnych organizowanych przez władze sportowe i inne organizacje w kraju i zagranicą.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1. uczestników,
2. zwyczajnych,
3. honorowych.

§ 10.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda pełnoletnia osoba, której zachowanie i cechy charakteru pozostają w zgodności z celami Towarzystwa i która:

a) złoży pisemną deklarację,
b) uzyskała pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych lub honorowych Towarzystwa, o stażu członkowskim nie krótszym niż lat 5,
c) zostanie przyjęta przez Zarząd,
d) uiściła wpisowe.

§ 11.

Członkiem-uczestnikiem Towarzystwa może być osoba, która nie ukończyła 18 lat życia pod warunkiem, że:

a) złoży pisemną deklarację potwierdzoną przez rodziców albo prawnych opiekunów,
b) zostanie przyjęta przez Zarząd,
c) uiści wpisowe.

Członek-uczestnik, który ukończył 18 lat może zostać członkiem zwyczajnym Towarzystwa po wypełnieniu procedury opisanej w § 10 z wyłączeniem punktu d.

§ 12.

Członkiem honorowym zostaje osoba, której godność taką w uznaniu szczególnych zasług dla Towarzystwa przyzna Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Każdy członek honorowy jest zwolniony od płacenia składek natomiast przysługują mu wszelkie prawa członka zwyczajnego.

§ 13.

Członkowie Towarzystwa mają prawo:

1.    uczestniczyć w Walnych Zebraniach z prawem głosu, wybierać i być wybieranym do wszystkich organów Towarzystwa /członkowie uczestnicy korzystają z tego prawa na zasadzie art. 3. ust. 2 i 3 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach/,

2.    korzystać z obiektów, urządzeń i sprzętu Towarzystwa w ramach obowiązujących przepisów i regulaminów,

3.    uprawiać wybrane dyscypliny sportu i rekreacji oraz brać udział w imprezach organizowanych przez Towarzystwo,

4.    wysuwać postulaty i wnioski wobec władz, oceniać i poddawać krytyce ich działalność,

5.    nosić odznakę Towarzystwa,

6.    być nagradzani za działalność sportową lub społeczną w Towarzystwie zgodnie z odrębnymi przepisami,

7.    z ważnych przyczyn zawieszać członkostwo na czas określony.

§ 14.

Do obowiązków członków zwyczajnych i uczestników należy:

1.    branie czynnego udziału w działalności Towarzystwa,

2.    godne i etyczne postępowanie oraz stosowanie zasad fair-play w aktywności sportowej i działalności społecznej,

3.    stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów sportowych oraz innych, a także uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa,

4.    wykazywanie dbałości o majątek Towarzystwa,

5.    regularne opłacanie składek w wysokości ustalonej przez Zarząd,

6.    propagowanie nienagannego trybu życia zapewniającego zachowanie tężyzny fizycznej sprawności,

7.    reprezentowanie barw Towarzystwa w szlachetnej rywalizacji sportowej.

§ 15.

Członkostwo ustaje na skutek:

1.    dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu po uregulowaniu zobowiązań wobec Towarzystwa,

2.    skreślenia z listy członków Towarzystwa na podstawie uchwały Zarządu za zaleganie z zapłatą składek przez okres co najmniej 2 miesięcy od pisemnego upomnienia,

3.    wykluczenia członka przez Zarząd za nieprzestrzeganie postanowień statutu lub działalność na szkodę Towarzystwa a także za popełnienie czynu niegodnego Towarzystwa,

4.    od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni.

§ 16.

Za niestosowanie się do postanowień statutu, regulaminów sportowych oraz za wykroczenia dyscyplinarne i naruszenie etyki sportowej Zarządowi przysługuje prawo nakładania na członków następujących kar:

a) upomnienia ustnego lub pisemnego,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od czterech tygodni do trzech lat: polega ono na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych,
d) wykluczenia.

IV. Władze Towarzystwa.

§ 17.

1. Władzami Towarzystwa są:

a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Rada Honorowa.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

 

§ 18.

Wybór władz Towarzystwa: Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 19.

Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo. Wyjątek stanowi urzędujący członek Zarządu.

§ 20.

Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykła większością, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność 1 liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 21.

1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się jako sprawozdawczo-wyborcze co cztery lata.

§ 22.

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków Towarzystwa najpóźniej na dwa tygodnie przed zebraniem.

§ 23.

1. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie niezależnie od ilości obecnych członków z zastrzeżeniem § 38 i § 39 pkt.1.
2. Uchwały Walnego Zebrania wymagają większości 2/3 głosów w sprawach:

a) zmiany statutu,
b) nadania godności członka honorowego,
c) uchwał o wykluczeniu członka,
d) rozporządzenia nieruchomościami należącymi do Towarzystwa.
3. Uchwały Walnego Zebrania wymagają większości 3/4 głosów w sprawie rozwiązania Towarzystwa.

§ 24.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) w wypadku ustąpienia z funkcji w czasie kadencji więcej niż 1/3 członków Zarządu pochodzących w wyboru,
d) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Towarzystwa wniesiony do Zarządu,
e) na żądanie Rady Honorowej,
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia żądania bądź wniosku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. uchwalenie ogólnych kierunków działania Towarzystwa,
2. wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
3. ocena sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
4. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
6. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
7. nadawanie godności członka honorowego,
8. podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych statutem do kompetencji innych władz Towarzystwa.

§ 26.

1.    Zarząd Towarzystwa składa się z 5 – 7 członków w tym z Prezesa, vice-prezesów, sekretarza i skarbnika tworzących Prezydium Zarządu.

2.    Zarząd działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.

3.    Wszelkie czynności dotyczące praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa, takie jak: zobowiązania finansowe, pełnomocnictwa, czeki, upoważnienia, umowy, listy płac itp. wymagają dla swej ważności podpisów prezesa lub vice-prezesa oraz skarbnika lub sekretarza.

§ 27.

Do kompetencji Zarządu należy:

1. kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa,
2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
4. przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków Towarzystwa,
5. powoływanie i rozwijanie sekcji i zespołów oraz zatwierdzanie instrukcji wewnętrznych,
6. przygotowywanie regulaminów oraz zatwierdzanie instrukcji wewnętrznych,
7. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
8. uchwalanie budżetu i sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
9. ustalenie zasad wysokości i terminów opłacania składek członkowskich i wpisowego,
10. ustalanie wynagrodzenia urzędującego członka Zarządu.

 

 

§ 28.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą z głosem doradczym kierownicy zespołów lub sekcji, których dotyczy przedmiot obrad.

§ 29.

W razie ustąpienia lub skreślenia w trakcie kadencji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Zarząd i Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptowania nowego członka, z tym że ilość dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru członków Zarządu.

§ 30.

Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.

§ 31.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.    kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,

2.    występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądanie wyjaśnień,

3.    występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskiem w przedmiocie oceny działalności Zarządu i udzielania mu absolutorium po uzyskaniu pisemnej opinii Rady Honorowej,
4. badanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych.

§ 32.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu lub jego prezydium z głosem doradczym.

§ 33.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Towarzystwa.

§ 34.

1.    Rada Honorowa składa się z nie więcej niż 9 członków Towarzystwa, którzy zgłoszą na piśmie Zarządowi wolę uczestnictwa w Radzie Honorowej,

2.    Członkiem Rady Honorowej może być honorowy lub zwykły członek Towarzystwa, którego staż członkowski wynosi nie mniej niż 10 lat oraz wykonywał co najmniej przez dwie kadencje funkcję członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej i z uzyskania tej funkcji uzyskał absolutorium Walnego Zebrania oraz nie jest członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,

3.    Kadencja członków Rady Honorowej jest dożywotnia,

4.    O członkostwie w Radzie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej ilości osób uprawnionych do zasiadania w Radzie tworzy się listę członków oczekujących. W przypadku równoczesnego złożenia wniosku przez liczbę osób większą niż skład Rady, Rada Honorowa dokonuje wyboru z pośród osób ubiegających się.

5.    Pracami Rady Honorowej kieruje Przewodniczący, którego Rada Honorowa wyłania ze swego grona. Rada Honorowa ustala w przyjętej przez siebie formie sposób wykonywania obowiązków.

§ 35.

Do kompetencji Rady Honorowej należy:

1.    ocena zgodności działań Zarządu Towarzystwa z celami statutowymi oraz kierunkami działania wytyczonymi przez Walne Zgromadzenie,

2.    występowanie do Zarządu w sprawie wniosków i wyjaśnień wynikających z oceny,

3.    opiniowanie na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy realizacji celów strategicznych Towarzystwa i istotnych dla Towarzystwa zamierzeń inwestycyjnych,

4.    prezentacja swojego stanowiska na piśmie do członków i na forum władz Towarzystwa,

5.    rozstrzyganie sporów wewnętrznych między członkami Towarzystwa.

V. Majątek i fundusze Towarzystwa.

§ 36.

Na majątek Towarzystwa składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 37.

Na fundusze Towarzystwa składają się:

1. wpisowe i składki,
2. dochody z imprez i działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo,
3. dotacje, subwencje, spadki, zapisy i darowizny, pożytki z majątku Towarzystwa.

VI. Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

§ 38.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 39.

1.    Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.    W przypadku rozwiązania się Towarzystwa Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa. Uchwała ta podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

3.    Walne Zebranie, które podjęło uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa powołuje Komisję Likwidacyjną.

4.    Komisja Likwidacyjna odpowiedzialna jest za przeprowadzenie likwidacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałą Walnego Zebrania.

§ 40.

Statut w niniejszym brzmieniu został uchwalony w dniu 18 stycznia 1998 r. i po jego zarejestrowaniu uchwala Statut uchwalony w dniu 23 listopada 1985roku.

Regulamin Złotej karty WTS DeSki

 1. Złotą Kartę WTS DeSki przyznaje Zarząd WTS DeSki.
 2. Złota Karta WTS DeSki jest własnością Klubu.
 3. Złota Karta WTS DeSki jest kartą imienną opatrzoną indywidualnym numerem.
 4. WTS DeSki zastrzega sobie prawo legitymowania posiadacza Złotej Karty WTS DeSki celem potwierdzenia zgodności tożsamości z danymi osobowymi zapisanymi na karcie.
 5. Przywileje (rabaty) wynikające z faktu posiadania Złotej Karty określa Regulamin Złotej Karty WTS DeSki.
 6. Złota Karta WTS DeSki upoważnia do korzystania z przywilejów wynikających z faktu jej posiadania tylko jej właściciela oraz jego najbliższą rodzinę (pierwsza linia pokrewieństwa) korzystającą z aktywności razem z właścicielem karty.
 7. Warunkiem skorzystania z przywilejów wynikających z faktu posiadania Złotej Karty WTS DeSki przez Członka Klubu jest niezaleganie przez niego z płatnościami za składki członkowskie.
 8. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Złotej Karty WTS DeSki, w celu wystawienia duplikatu, jej właściciel proszony jest o kontakt z biurem Klubu.
 9. Złota Karta WTS Deski jest ważna bezterminowo.
 10. WTS DeSki zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Złotej Karty WTS DeSki, jak również zmian poziomu rabatów gwarantowanych dla właścicieli Złotej Karty WTS DeSki. W przypadku zmiany Regulaminu posiadacze Złotej Karty zostaną o tym poinformowani poprzez ogłoszenie o zmianach na stronie www.deski.org. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez WTS Deski, jednakże nie krótszym niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 11. Złota Karta WTS DeSki gwarantuje jej właścicielowi następujący poziom rabatów:
Restauracja DeSki 20%
Korty tenisowe – karnety sezonowe 20%
Korty tenisowe – godziny indywidualne 70%
Szkolenie tenisowe 20%
Korty do squasha – karnety sezonowe i wielogodzinne 20%
Korty do squasha – godziny indywidualne 70%
Treningi narciarskie sobotnie 20%
Szkolenie wind&kitesurfingowe 20%
Wypożyczenie sprzętu wind&kitesurfingowego 20%
Wynajęcie domku w bazie wind&kitesurfingowej 20%
Obozy narciarskie i snowboardowe 10%
Obozy tenisowe 10%
Obozy wind&kitesurfingowe 10%
Wpisowe na zawody 50%