Narciarski Puchar Mazowsza

Zapraszamy wszystkich na kolejną edycję zawodów NPM!

GENERALNA KLASYFIKACJA NPM 2019

NPM to duża impreza dla narciarzy alpejskich z ambicjami sportowymi. Udział mogą brać zarówno amatorzy, jak i zawodnicy z licencją PZN. NPM to nie tylko sportowa rywalizacja na trasie Slalomu Giganta, to również impreza towarzyska, okazja do spotkania znajomych z wielu narciarskich pokoleń i z różnych narciarskich środowisk.

W nadchodzącym sezonie zimowym 2018/2019 Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki będzie już po raz dwudziesty pierwszy organizatorem Narciarskiego Pucharu Mazowsza.

Impreza została powołana do życia w 1999 roku. Pierwsza edycja była rozgrywana pod nazwą Amatorski Puchar Warszawy, następnie zmieniła nazwę na Narciarski Puchar Warszawy, a od roku 2009 impreza nosi obecną nazwę. W każdym sezonie bierze w niej udział ok. 200 narciarzy. Z roku na rok podnosił się zarówno poziom organizacyjny, jak i sportowy. Od roku 2005 organizujemy od dwóch do czterech eliminacji – zawody w konkurencji Slalom Gigant. Każda eliminacja ma własną nazwę, jest niezależną, samodzielną imprezą zakończoną rozdaniem medali i dyplomów, a zdobyte w każdej z nich punkty pucharowe zaliczają się do końcowej klasyfikacji Pucharu.

Zakończenia zawodów, odbywające się podczas weekendowych wyjazdów, są doskonałą okazją do spotkań towarzyskich dla kilku pokoleń narciarzy alpejczyków. Finał, ogłoszenie wyników, wręczenie Pucharów i nagród odbywa się po sezonie, w siedzibie DeSek w Warszawie.

Z wielką satysfakcją możemy powiedzieć, że NPM, rozgrywany pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy, to obecnie największa masowa impreza narciarska dla mieszkańców województwa mazowieckiego i jednocześnie jedna z największych tego typu imprez rozgrywanych w Polsce. NPM to świetna możliwość do sportowej rywalizacji dla narciarzy z naszego regionu, przeznaczona dla osób w każdym wieku i rozgrywana w podziale na kobiety i mężczyzn w ośmiu grupach wiekowych. Zasady startu zawarte są w Regulaminie. O szczegółach odnoszących się do poszczególnych eliminacji informujemy w kolejnych komunikatach ukazujących się na naszej stronie.

Terminy i miejsca zawodów:
16 marca 2019 r. I eliminacja – Memoriał Janka i Grześka, Jurgów
17 marca 2019 r. II eliminacja – Memoriał Andrzeja Ziemilskiego, Jurgów

Plan zawodów:

Piątek 15.03
8.00 – 10.00 – Trening na trasie w Jurgowie przy orczyku.
17.00-19.00 – Weryfikacja zawodników w pensjonacie Fośnerówka – Jurgów 274 + Losowanie numerów

Sobota 16.03
08.15 – 8.30- Rozdawanie numerów startowych przy restauracji pod stokiem
08.45 – 9.15 – Oglądanie trasy
09.30 – 11.15 – Start pierwszego zawodnika
11.30 – 12.15 – Start drugiego przejazdu
12.30 – 13.00 – Start na Minigigancie dla najmłodszych grup
Ogłoszenie wyników 60 minut po dojeździe ostatniego zawodnika.

Niedziela 17.03
08.15 – 8.30 – Rozdawanie numerów startowych przy restauracji pod stokiem
08.45 – 9.15 – Oglądanie trasy
09.30 – 11.15 – Start pierwszego zawodnika
11.30 – 12.15 – Start drugiego przejazdu
12.30 – 13.00 – Start na Minigigancie dla najmłodszych grup
Ogłoszenie wyników 45 minut po dojeździe ostatniego zawodnika.

XXI EDYCJA NPM
POD PATRONATEM PREZYDENTA m.st. WARSZAWY
KOMUNIKAT numer 1

Narciarski Puchar Mazowsza to cykl otwartych zawodów narciarskich dla mieszkańców Województwa Mazowieckiego.

1. ZAWODY są rozgrywane w konkurencji slalom gigant.
Kalendarz eliminacji:
I ELIMINACJA 16.03.2019 JURGÓW (koło Zakopanego) MEMORIAŁ JANKA I GRZEŚKA
II ELIMINACJA 17.03.2019 JURGÓW (koło Zakopanego) MEMORIAŁ A. ZIEMILSKIEGO

Organizatorem NPM jest Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki.

2. W XXI Edycji NPM zawodnicy będą klasyfikowani w dziewięciu kategoriach wiekowych z podziałem na grupy kobiet i mężczyzn.

GRUPA 0 urwiski dziewczynki i chłopcy – roczniki 2011 i młodsi
GRUPA I i II dzieci młodsze dziewczynki i chłopcy – roczniki 2010 – 2009
GRUPA III i IV dzieci starsze dziewczynki i chłopcy – roczniki 2008 – 2007
GRUPA V i VI młodzik dziewczynki i chłopcy – roczniki 2006 – 2005
GRUPA VII i VIII junior młodszy dziewczynki i chłopcy – roczniki 2004 – 2003
GRUPA IX i X junior kobiety i mężczyźni – roczniki 2002 – 1998
GRUPA XI i XII senior kobiety i mężczyźni – roczniki 1997 – 1983
GRUPA XIII i XIV masters kobiety i mężczyźni – roczniki 1982 – 1968
GRUPA XV i XVI grand masters kobiety i mężczyźni – roczniki 1967 i starsi

KOLEJNOŚĆ STARTU będzie podana na odprawie.
UWAGA: W XXI Edycji NPM obowiązuje system punktacji według World Cup FIS, który został opisany w Regulaminie.

4. BIURO ZAWODÓW mieści się do dnia 13.03.2019 r. w siedzibie organizatora: Warszawa, ul. Zaruskiego 8, tel.: (22) 840 63 71. Lokalizacja Biura Zawodów I i II eliminacji: Pensjonat FOŚNERÓWKA, JURGÓW 274. Biuro będzie czynne 15.03.2019 w godzinach 17-19. Informacje telefoniczne pod numerem tel. 693 33 40 60.

5. ZGŁOSZENIA do NPM przyjmowane będą tylko w formie elektronicznej – formularz do wypełnienia
na stronie www.deski.org w zakładce NPM od wtorku 05 marca 2019 r.

6. OPŁATA STARTOWA dla grup 0 – VI (urwiski, dzieci młodsze i starsze, młodzik) wynosi 120 zł, a dla grup pozostałych (junior młodszy, junior, senior, masters oraz grand masters) 140 zł za II eliminacje. Opłata dla osób zgłaszających się do jednej eliminacji wynosi odpowiednio 70 zł i 90 zł. Opłatę startową za eliminacje należy wpłacić najpóźniej do15.03.2019 r. w Biurze Zawodów lub przelewem na rachunek WTS DeSki w Raiffeisen Bank Polska S.A. nr: 03 1750 0009 0000 0000 0094 6567 z dopiskiem NPM 2019.

7. LOSOWANIE numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w dniu poprzedzającym Eliminację.
Losowanie odbędzie się zgodnie z Regulaminem NPM.

8. NAGRODY dla zwycięzców ufundował PM SPORT PRO SHOP

9. Organizator dokonał zgłoszenia NPM 2019 do kalendarza imprez WOZN

Zapraszamy także do odwiedzenia naszego profilu NPM na facebooku.