Over 35 years of passion and experience

22 841 49 34
obóz kite #1 25.06 – 1.07

obóz kite #1 25.06 – 1.07

Niniejszy obóz sportowy nie jest imprezą turystyczną rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r., ponieważ Klub sportowy Deski nie świadczy usług turystycznych.