ANIA DUDZIŃSKA

W DeSkach od września 1996 roku.
Prowadzi zajęcia z grupami rekreacyjnymi i z dorosłymi.
Kierownik wielu obozów tenisowych organizowanych przez WTS DeSki.