Kurs na pomocnika instruktora narciarstwa PZN

Licencjonowana Szkoła Narciarska DeSki organizuje Kurs Pomocnika Instruktora w terminach:

a) pierwszy tydzień ferii: część techniczna,
b) drugi tydzień ferii: część metodyczno-sportowa.

I. Warunki udziału:

Rozpoczęcie kształcenia na tym poziomie wymaga zaliczenia na odpowiednim poziomie testu sprawnościowego – slalomu giganta (podczas Zawodów Regionalnych). Osoby, które zaliczyły poziom wstępny mają obowiązek zaliczyć Zawody Regionalne na co najmniej 6 pkt. w skali 10-punktowej. Osoby rozpoczynające naukę na poziomie “1” bez wcześniejszego zaliczenia egzaminów na poziomie wstępnym, muszą zdobyć na Zawodach Regionalnych co najmniej 8 pkt. Należy mieć ukończone 16 lat w roku, w którym odbywa się I część kursu na stopień Pomocnika Instruktora PZN i 17 w przypadku II części kursu.

Podsumowując, osoba zainteresowana kursem PI musi:
a) wystartować w  Zawodach Regionalnych z wynikiem minimum 8 pkt. chyba, że ma ważny Kurs Kwalifikacyjny- w tedy: 6pkt.
b) jeżeli ma 16 lat, może wziąć udział tylko w pierwszym tygodniu
c) jeżeli ma 17 lub więcej  lat – może wziąć udział w 2 tygodniach i zrobić komplet wymagany do Egzaminu Regionalnego.

 • 13 grudnia 2018 (czwartek), Andalo, Włochy
 • 15 grudnia 2018 (sobota), Kluszkowce
 • 15 grudnia 2018 (sobota), Zieleniec
 • 16 grudnia 2018 (niedziela), Białka Tatrzańska
 • 16 grudnia 2018 (niedziela), Stubaital (Austria)
 • 23 grudnia 2018 (niedziela), Białka Tatrzańska
 • 23 grudnia 2018 (niedziela), Góra Żar
 • 5 stycznia 2019 (sobota), Długa Polana
 • 5 stycznia 2019 (sobota), Białka Tatrzańska
 • 5 stycznia 2019 (sobota), Zwardoń
 • 6 stycznia 2019 (niedziela), Góra Żar
 • 8 stycznia 2019 (wtorek), Stożek
 • 11 stycznia 2019 (piątek), Białka Tatrzańska
 • 11 stycznia 2019 (piątek), Krynica
 • 12 stycznia 2019 (sobota), Białka Tatrzańska
 • 12 stycznia 2019 (sobota), Zwardoń
 • 20 stycznia 2019 (niedziela), Szczyrk
 • 26 stycznia 2019 (sobota), Długa Polana
 • 26 stycznia 2019 (sobota), Zieleniec
 • 27 stycznia 2019 (niedziela), Kluszkowce

II. Uzyskanie uprawnień:

Uwaga!  Uzyskanie uprawnień następuje po zaliczeniu obu części kursu i Egzaminu Regionalnego.

Terminy te dają największe szanse na zdanie świeżo po kursie:

 • 23 lutego 2019 (sobota), Szczyrk
 • 24 lutego 2019 (niedziela), Długa Polana
 • 24 lutego 2019 (niedziela), Góra Żar
 • 26 lutego 2019 (wtorek), Wieżyca
 • 3 marca 2019 (niedziela), Góra Żar
 • 8 marca 2019 (piątek), Rabka /Białka Tatrzańska
 • 9 marca 2019 (sobota), Szczyrk
 • 10 marca 2019 (niedziela), Długa Polana
 • 10 marca 2019 (niedziela), Zwardoń
 • 17 marca 2019 (niedziela), Kluszkowce

III. Program

Opis kwalifikacji i zasad znajduje się na stronie sitn.

KURS SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI:

Część I- Techniczna

TEORIA

 • analiza techniki – 4 godz.,
 • historia narciarstwa w Polsce i na świecie – 2 godz.,
 • organizacja narciarstwa (Polska i świat) – 1 godz.,
 • zagadnienia bezpieczeństwa w górach – 2 godz.

PRAKTYKA

(5 dni szkolenia×6 godzin lekcyjnych dziennie)

 • doskonalenie techniki jazdy, w tym jazda terenowa,
 • doskonalenie pokazu ewolucji.

EGZAMIN WEWNĘTRZNY- z teorii oraz praktyki (1 dzień), egzamin przeprowadza IW – kierownik wyszkolenia LSN. Niezdanie jakiegokolwiek tematu z części technicznej skutkuje powtórzeniem tej części kursu.

Ważność przeszkolenia wynosi 1 rok, tzn. do części II kursu (metodyczno-sportowej) należy przystąpić w roku, w którym ukończyło się część I lub w roku następnym.

Część II – metodyczno-sportowa:

6 dni (5 dni zajęć + 1 dzień egzamin)

TEORIA

 • metodyka – 4 godz.,
 • Narciarski Regulamin Sportowy(część zjazdowa) – 1 godz.,
 • seminarium: sprzęt i ekwipunek – 1 godz.

PRAKTYKA

6 dni (5 dni szkolenia x 6 godzin lekcyjnych dziennie)

 • jazda sportowa,
 • doskonalenie pokazu ewolucji,
 • praca z grupą (instruowanie).

EGZAMIN WEWNĘTRZNY z teorii i praktyki (z instruowania oraz przejazdu slalomu w trakcie trwania kursu) – 1 dzień. Egzamin przeprowadza IW – kierownik wyszkolenia LSN. Niezdanie jakiegokolwiek tematu z części metodyczno-sportowej skutkuje powtórzeniem tej części kursu.

IV Ważność kursów

Ważność przeszkolenia podczas I części kursu (część techniczna) wynosi 1 rok, tzn. do części II (metodyczno-sportowej) należy przystąpić w roku, w którym ukończyło się cześć I lub w roku następnym.

Po ukończeniu II części kursu należy przystąpić do Egzaminu Regionalnego , nie później niż do końca sezonu, w którym minęły 2 lata od daty egzaminu po II części kursu pomocnika.

Niespełnienie tego warunku skutkuje koniecznością powtórzenia obu części kursu.

Łączny czas zaliczania obu części kursu nie może przekroczyć 2 lat.

EGZAMIN REGIONALNY (Egzamin końcowy)

Egzamin Regionalny (egzamin końcowy) odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną Stowarzyszenia (SITN) w określonym terminie i miejscu podanym w “Informatorze Przedsezonowym” lub na stronie internetowej Stowarzyszenia. Zgłoszenie na egzamin kieruje się bezpośrednio do organizatora egzaminu.

Egzamin składa się z trzech części:

 • jazdy technicznej (3 ewolucje),
 • opis elementu technicznego z poziomu podstawowego, (szczegóły w Regulaminie Egzaminu Regionalnego),
 • slalomu.

Wymagane jest zaliczenie wszystkich części.

Zasady przeprowadzania egzaminu precyzuje “Regulamin Egzaminu Regionalnego”.

Zdanie Egzaminu Regionalnego uprawnia do posiadania legitymacji (karty plastikowej ze zdjęciem) oraz odznak Pomocnika Instruktora PZN.

Data urodzenia (wymagane)

Numer telefonu

w pierwszym tygodniu ferii: część technicznaw drugim tygodniu ferii: część metodyczno-sportowa

Wymagana zgodaWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych podanych w powyższym formularzu dla potrzeb realizacji celów Statutowych przez Stowarzyszenie Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, oraz o przysługujących mi prawach w tym w szczególności do dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, cofnięcia w każdym czasie zgody bez podania przyczyny oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a ponad to do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Informacja o przetwarzaniu danych przez WTS DeSki.

Zaznacz, by dostawać informacje o obozach i zniżkachWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.) Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, oraz o przysługujących mi prawach w tym w szczególności do dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, cofnięcia w każdym czasie zgody bez podania przyczyny oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a ponad to do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.