Ponad 35 lat pasji i doświadczenia

22 841 49 34
Ważne informacje!

Ważne informacje!

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym, w związku z decyzjami Rządu RP, Zarząd WTS DeSki podjął decyzję o:

1. Odwołaniu wszystkich zajęć grupowych (tenis, treningi narciarskie, squash) we wszystkich kategoriach wiekowych (dzieci i dorośli) od dnia 16 marca 2020 r.
2. Odwołaniu NPM 2020, który miał zostać rozegrany w dniach 20 – 22 marca 2020 r. w Zakopanem.
3. Odwołaniu organizowanej przez nas w dniach 14 – 15 marca 2020 r. w Czarnej Górze eliminacji MPP 2020.

Do soboty, 14 marca 2020 r. zapewniamy opiekę podczas zajęć szkółek tenisowych i narciarskich dla tych dzieci, które jednak zostaną przyprowadzone na zajęcia, jednakże rekomendujemy Państwu żeby pociechy pozostały w domach już od dzisiaj. Odwołanie zajęć obowiązuje do dnia 29 marca 2020 r. Dalsze decyzje dotyczące ewentualnego przedłużenia tego terminu będziemy podejmować na bieżąco biorąc pod uwagę rekomendację odpowiednich władz. Jednocześnie informujemy, że klub i jego korty pozostają otwarte dla indywidualnych klientów. Pracuje również normalnie biuro klubu. Wszystkie pomieszczenia klubowe zostały oplakatowane informacjami dotyczącymi zasad zachowania się w sytuacji zagrożenia zakażeniem przez koronawirusa oraz zachowania odpowiedniej higieny osobistej. Opłaty za marzec będą wynosiły 50% normalnej opłaty. W przypadku opłacenia pełnej kwoty środki zostaną przeksięgowane na kolejny okres rozliczeniowy.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o naszych dalszych decyzjach Zarządu WTS DeSki.

Trzymajcie się proszę przede wszystkim zdrowo !!!

Piotr Szkiełkowski
Prezes WTS DeSki