Ponad 35 lat pasji i doświadczenia

22 841 49 34

test123123

Dział 1

Zarząd
Zarząd działa na rzecz WTS DeSki społecznie, nie ma stałych godzin urzędowania. Wybierany jest co cztery lata przez członków klubu. Posiedzenia odbywają się minimum raz w miesiącu.

Poza tym członkowie utrzymują ze sobą i z biurem klubu stały kontakt dzięki poczcie elektronicznej. Jeśli chcielibyście zwrócić się z jakąś sprawą do Zarządu najłatwiej jest napisać pismo i złożyć je w biurze lub wysłać e-mailemForma taka spotyka się z zarzutem biurokracji, ale jest to najpewniejsza droga. Poza tym można porozmawiać z naszymi władzami osobiście. Wszyscy są mocno zaangażowani w działalność sportową klubu, więc najłatwiej spotkać ich na kortach, podczas sobotnich treningów narciarzy, na obozach narciarskich, windsurfingowych  i na zawodach

Zarząd WTS DeSki:

Andrzej Łodziński – Prezes
Dorota Hellmann – V-ce Prezes
Piotr Szkiełkowski – V-ce Prezes
Tomasz Fabisiewicz – Skarbnik
Michał Grzegrzółka – Sekretarz

Dział 2

Historia i plany

Historia powstania Warszawskiego Towarzystwa Sportowego  DeSki.

Pomysł założenia klubu sportowego zrodził się na początku lat 80-tych XX wieku w środowisku Akademickiego Klubu Narciarskiego Warszawa, w gronie działaczy, instruktorów narciarstwa, zawodników reprezentujących AKN i warszawskie uczelnie w zawodach akademickich.

 Założyciele klubu postanowili wykorzystać swoje doświadczenie i stworzyć możliwości uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży, szczególnie narciarstwa, tenisa i windsurfingu. Formalności związane z założeniem WTS DeSki trwały kilka lat i zakończyły się sukcesem na wiosnę 1986 roku. Zgodnie ze statutem działalność klubu jest oparta na pracy społecznej jego członków.

W pierwszych latach działalności siedziba klubu mieściła się w Domu Kultury Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Żoliborzu, następnie w wynajętym lokalu przy ulicy Gdańskiej w Warszawie.

Od lata 1986 roku zorganizowana została sekcja tenisa ziemnego, zorganizowane były obozy żeglarskie i windsurfingowe. Od jesieni 1986 roku rozpoczęła swoją działalność sekcja narciarska.

Treningi narciarskie, przygotowanie do sezonu, odbywały się w Warszawie natomiast obozy szkoleniowe w zorganizowanej bazie w Koninkach k/Mszany Dolnej. Pomimo „trudności życiowych” tamtych lat  DeSki rozwijały się od początku bardzo dynamicznie. W zajęciach szkoleniowych i obozach brało udział w ciągu roku przeszło trzy setki dzieci, młodzieży i dorosłych. Od początku lat 90-tych  szkoleniowe obozy narciarskie organizowane są w Alpach. Zakres szkolenia jest bardzo szeroki, od początkujących do szkolenia zawodniczego i szkolenia instruktorów. Zawodnicy DeSek startują i zdobywają medale na zawodach krajowych i międzynarodowych, są członkami kadry Polski w różnych kategoriach wiekowych. Kilkudziesięciu wychowanków DeSek zdobyło uprawnienia instruktora narciarstwa PZN, niektórzy posiadają już uprawnienia międzynarodowe ISIA. Większość z nich pracuje w klubie szkoląc kolejne generacje warszawskich narciarzy.

Od 1989 roku Deski dysponują letnią bazą windsurfingową na Półwyspie Helskim, aktualnie na kempingu Solar, w której szkoli się w ciągu sezonu letniego około stu osób.

Od dwudziestu lat z całej działalności szkoleniowej klubu korzysta w ciągu roku kilkaset osób.

W 1990 roku siedziba klubu przeniosła się do ośrodka TKKF Horyzont na Cyplu Czerniakowskim. Tutaj też odbywały się zajęcia ogólnorozwojowe sekcji narciarskiej. Od końca  1989 roku na podstawie dekretu  ośrodkiem zarządzała komisja likwidacyjna  RSW Prasa-Książka_Ruch. W wyniku trójstronnej umowy pomiędzy RSW, władzami miasta i klubu, WTS DeSki w 1993 roku otrzymała teren po TKKF Horyzont, 16 tys. metrów kwadratowych w „wieczystą dzierżawę”. Na terenie klubu znajdował się budynek klubowy i zabudowania gospodarcze, wszystko w bardzo złym stanie technicznym, nieczynny basen do likwidacji i jeden ziemny kort tenisowy. Od samego początku gospodarowania w ośrodku DeSki systematycznie przeprowadzały remonty istniejących obiektów, szczególnie budynku klubowego w którym aktualnie mieści się kawiarnia-restauracja, biuro klubu, szatnie i serwis tenisowy. Zbudowane zostało sześć ziemnych kortów a wszystkie siedem pokryto powłoką balonową co umożliwiło całoroczną eksploatację kortów.

Bardzo dużo pracy zostało włożone w utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie ośrodka.

Taka infrastruktura umożliwiła szybki rozwój sekcji tenisowej w której jest miejsce dla graczy indywidualnych i zawodników trenujących we wszystkich kategoriach wiekowych.

DeSki są aktualnie jednym z czołowych klubów tenisowych w Polsce, lista osiągnięć sportowych reprezentantów DeSek  jest długa i imponujaca.

Klub organizuje turnieje tenisowe od rangi klubowej do zawodowych turniejów międzynarodowych. Na terenie ośrodka DeSki organizują także imprezy sportowo-rekreacyjne, integracyjne dla różnych środowisk.

Dalszy rozwój DeSek i sprostanie nowym standardom, również tym  jakie wyznaczyła nam UE wymagają od klubu działalności opartej na profesjonalizmie w sprawach zarządzania oraz  prowadzonej działalności szkoleniowej i gospodarczej. Konieczne są nowe inwestycje. Analiza potrzeb, położenie terenu, warunki klimatyczne ukierunkowały inwestycje na:

  • budowę nowego budynku w którym będzie sześć kortów do squasha, zaplecze biurowe, sala do ćwiczeń, gabinet odnowy biologicznej, szatnie
  • budowę czterech kortów o nowoczesnej, syntetycznej nawierzchni i przykrycie  ich  stałą konstrukcją ( hala).

W 2006 roku został przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs na zabudowę terenu DeSek, pracownia pod kierunkiem architekta Andrzeja  Bulandy wykonała  projekt i w marcu 2007 roku zostały złożone dokumenty o wydanie pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie budowy zaplanowane jest na wiosnę 2008 roku. Zakończenie inwestycji zależy od pozyskanych na ten cel środków finansowych.

Dział

Empty section. Edit page to add content here.